Festivaler

I denne artikkelen skal vi snakke om festivaler, og det første vi skal begynne med er å definere hva en festival egentlig er for noe. Etter dette skal vi gi noen eksempel på forskjellige typer festivaler, og vi skal i all hovedsak fokusere litt mer på festivaler som er relevante for underholdning. Det vil altså […]

Read More

Tips til festivaler!

I denne artikkelen skal vi snakke om festivaler. For det første skal vi kjapt gå over hva en festival egentlig er, og her skal vi snakke mest om musikkfestivaler. Det finnes mange forskjellige typer som vi skal nevne, men vi skal diskutere de som dreier seg om musikk. Til slutt skal vi gå over noen […]

Read More

Festivaler

I denne artikkelen skal vi snakke om festivaler og hva det er som gjør dem så veldig spennende å besøke. Vi skal også poengtere at man kan ha sine egne festivaler og tradisjoner dersom man er interessert i å starte noe eget. Det er lettere enn man skulle tro, men det er vanskeligere å faktisk […]

Read More