Edinburgh Festival Fringe

Rundt om i verden arrangeres det hvert år rundt 200 såkalte fringe-festivaler – også i Norge og byer som Bergen. En fringe-festival er kort forklart en festival der både internasjonale og nasjonale artister og kunstnere kan presentere arbeidet sitt, og er en tverrfaglig festival for scenekunst. Det er imidlertid én festival av denne typen som får mer oppmerksomhet enn alle de andre, og det er Edinburgh Festival Fringe, som hvert år har rundt 2 000 000 besøkende. Faktisk er dette verdens største kunstfestival, og hvert år kommer det besøkende fra hele verden til Skottlands hovedstad.

Om kunstfestivalen

Arrangementet Edinburgh Festival Fringe ble avholdt for første gang i 1947. Den gang var festivalen et alternativ til Edinburgh International Festival. Enkelte artister hadde i årene før begynt å opptre i mindre grupper under Edinburgh International Festival – gjerne på steder som ble ansett som utradisjonelle. Denne delen av festivalen ble av en journalist omtalt som følger: «Round the fringe of official festival drama…», eller «På kanten av den offisielle delen av festivalen…», noe som har gitt festivalen som senere oppstod sitt navn. Her kunne alle som ikke passet inn i den andre festivalen delta! I dag opptres det med både musikk, komikere, kabareter, sirkus, dans og utstillinger.